News

Naše terasy na Vás čekají

Restaurace

Tým Občanské plovárny

The Riverfront terraces are waiting for you

OP team

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Restaurace Vážení zákazníci,
představujeme Vám naši aktuální nabídku, prostřednictvím které bychom Vám chtěli postupně přiblížit lokální thajské pokrmy v jejich autentické podobě . Věříme, že tak společně objevíme další vzrušující kombinace této úžasné asijské kuchyně.
Dobrou chuť

Tým Občanské plovárny

CURRENT OFFER

Dear Clients,
We are introducing our current offer through which we would like to outline the local Thai meals in their authentic form to you . We believe that thus we will be able to discover together another exciting combination of this amazing Asian cousine.
Bon appetit

OP team

Raut na Plovárně

Restaurace Měli jsme slavné a zajímavé hosty ...

Tým Občanské plovárny

Reception on Občanská plovárna

We had famous and interesting guests ...

OP team

Jazz se stěhuje na Plovárnu!

Restaurace Od nového roku startujeme na Občanské Plovárně pravidelnou hudební produkci live jazzu pod hlavičkou The Loop Jazz Club. Od čtvrtku do soboty se tak můžete přijít na vlastní uši přesvědčit, že tenhle hudební žánr není jenom pro vyvolené a spojit gurmánský zážitek na břehu Vltavy s parádním kulturním programem. Vystoupení začínají v devět večer a vstupné činí 90Kč, není-li uvedeno jinak. Jazz naživo jede, tak se stavte a ověřte si sami, jak to funguje! Program na www.loopjazz.cz.

Zveme Vás - Tým Občanské plovárny

Jazz is moving to Plovárna!

From the New year we start in Občanská Plovárna a regular music production of live jazz with mark The Loop Jazz Club. Thus, from Thursday to Saturday you can come and hear for yourselves that this music style is not for elite society only and on the Vltava River bank you can link together a gastronomic experience with an exquisite cultural programme. The performance will be starting at 9 pm and the admission is 90 CZK, if not stated otherwise. Live jazz is in, so pop in and check up how it works! The programme see on www.loopjazz.cz.

OP team

VEČEŘE NA LODI? .... UMÍME !

Kachny Chcete Vaše setkání s přáteli , nebo se spolupracovníky něčím ozvláštnit ? Co třeba po večeři u nás vyplout na řeku nebo rovnou večeřet na lodi ? Nic z toho není problém – vlastní molo v areálu společně se spřátelenou lodí máme a chuť něco podobného pro Vás organizovat nám taky nechybí ....

Tým Občanské plovárny

DINNER ON BOARD? .... WE CAN DO THAT!

Do you feel like liven up your meeting with friends or colleagues? And what about setting sail at the river or to have a dinner on board too? None of the above is a problem for us – we have got our own pier in the premises and together with our allied ship, we would fancy to organise something like that for you. ....

Team Občanské plovárny

Znovuotevření

Kachny

Vážení hosté, přátelé a příznivci Občanské plovárny,
s velkým potěšením dáváme na vědomí, že se po letních povodních opět dostáváme do hry. Ve středu 18.9.2013 pro Vás znovu otevíráme náš Thai restaurant. Naše woky a celý tým Občanské plovárny se těší na to, že si znovu po delší rekonstrukci zázemí restaurace můžete přijít pochutnat na našem novém thajském menu 2013 a že kachny divoké, které se proháněly naší restaurací v červnu vystřídají konečně naše tradiční kachny pekingské. Zkrátka – TĚŠÍME SE znovu NA VÁS!!!

Tým Občanské plovárny

Dear Clients, Friends and Fans of Občanská plovárna,
with a great pleasure we would like to notify you, that after the summer floods, we are back in game. On Wednesday 18th September, we are re-opening our Thai Restaurant. After quite long reconstruction works in the restaurant background, our woks and the whole team of Občanská plovárna are pleased that you can come and enjoy our new Thai menu 2013 and that the wild ducks running around our Restaurant at last will be superseded by our traditional Peking ducks. In short – WE LOOK FORWARD TO SEE YOU again!!!

Team Občanské plovárny

Povodeň 2013

Kachny

Vážení hosté ,
bohužel jsem byli zasaženi povodní a nyní intenzivně pracujeme na odstraňování jejich následků. Doufáme, že do první poloviny září budeme schopni znovuotevřít thajskou restauraci a terasy prostory klubu pak na začátku října . Věříme , že nám zůstanete věrni a že se brzy opět setkáme nad některou z našich thajských specialit .

Tým Občanské plovárny

Dear Guests,
Unfortunately we have been stroke by the flood and now we are intensively doing away with its consequences. We hope that within the middle of September we will be able to re-open the Thai restaurant and the terraces (the Club areas will then be re-open in October). We believe that you will stay faithful to us and that soon we will see you again with some of our Thai speciality.

Team Občanské plovárny

NEDĚLNÍ ODPOČINEK

NEDĚLNÍ ODPOČINEK

Vážení hosté,
Představte si , že by jste v neděli vstali, ale až se Vám bude chtít a dopoledne lenošili vařit nemusíte . Pak si dali v klidu dlooouhej oběd s přáteli děti už jsou po obědě a hrají si pod dozorem profesionálů. Potom po kávě a dezertu by bylo jen na Vás , zda se vydáte na procházku třeba Pařížskou ulicí a podíváte se , co je nového na Staroměstském náměstí o auto se nebojte – je u nás v areálu a my na něj dáme pozor .

To vše nemusí být jen představa , když k nám na Občanskou plovárnu dorazíte některou neděli na thajský brunch 11:00 – 15:00 hod.. Jo a parkování platí a dětský koutek máme taky :-) Těšíme se na Vás

Team Občanské plovárny

DÁME JÍDLO

DÁME JÍDLO

Vážení hosté,
dnešním dnem počínaje jsme se stali součástí portálu www.damejidlo.cz. Takže když nebudete moci přijít .... nechte si jídlo poslat.

Team Občanské plovárny

MUD KRAB

Vážení hosté,
připomeňte si Vaše letní cestování a přijďte k nám ochutnat jednu z nejoblíbenější položek našeho speciálního menu POO PHAD PONG KARI - RESTOVANÝ „ MUD „ KRAB V KARI OMÁČCE S ČERSTVOU JARNÍ CIBULKOU .Dobrou chuť přeje a na návštěvu se těší.

Team Občanské plovárny

NEDĚLNÍ BRUNCH

LAB KAI 1

THAILAND SHOW 2012

CHEFPARADE

Byli u nás i filmaři

PHAD THAI COMPETITION

Účastnili jsme se FOODPARADE

Přijďte nás navštívit na trhy

Náš areál